Home |My Account|Business Login |Contact Us|About Us| | Blog| Privacy Policy
Californiahealthplans.com: The Low-Cost Health Insurance Specialist

Affordable Health Insurance Plans For You and Your Family

Call Us Now!
Se Habla Español
(866) 657-8222

Tagalog

Tungkol sa California Health Plans

Parte ng Dave Terpening Insurance Agency, Inc.

Ang California Health Plans ay ang online health insurance division ng Dave Terpening Insurance Agency, Inc. Hinirang ang aming ahensiya ng Anthem Blue Cross, Blue Shield of California, Aetna, at Health Net. Ipinagkakapuri namin ang maraming paghangang natanggap namin sa loob ng maraming taon mula sa Blue Cross, Blue Shield, at Health Net para sa aming namumukod na pagtupad sa health insurance industry.

Kadalasan, mahirap humanap at maghalaga ng mga health insurance plans. Pinadadali ng aming website, www.californiahealthplans.com, na may pinakabagong teknolohiya, ang paghanap ng makakayang health insurance plan para sa bawa’t tao, mga pamilya at maliliit na negosyo. Karagdagan, ang mga tauhan ng California Health Plans ay lisensiyado ng Estado ng California at mayroon silang maraming taon ng karanasan sa pagtulong ng mga mamamayan ng California sa pagtugon sa kanilang mga medical insurance requirements.

Ang California Health Plans ay napaka-active sa komunidad. Miyembro kami ng Torrance Chamber of Commerce, Redondo Beach Chamber of Commerce, Palos Verdes Chamber of Commerce, at San Pedro Chamber of Commerce. Karagdagan, ang aming ahensiya ay miyembro ng mga national health insurance associations.

Ang aming layunin ay bigyan ang aming mga kliyente ng makakayang health insurance at tulungan sila sa kahit anong posibleng paraan sa proseso ng pagpili ng insurance. Nakakalito kung minsan ang health insurance subalit padadaliin ng California Health Plans para sa inyo ang pagpili ng pinakamahusay na health coverage na makakaya ninyo.

Dave Terpening Insurance Agency Inc. nangangalakal bilang California Health Plans
22850 Crenshaw Blvd. #206
Torrance, CA 90505

Telepono
866-657-8222

Fax
310-517-1702

Numero ng Lisensiya #0G47857

Insurance Broker
Dave Terpening Insurance Agency, Inc.

Ang Kinaroroonan ng Aming Tanggapan sa Google Maps

 
Follow California Health Plans on Facebook    Follow California Health Plans on Twitter
California Health Plans, a division of Dave Terpening Insurance Agency, Inc.  |   22850 Crenshaw Blvd. #206  |   Torrance, CA 90505
Copyright © 2017 Dave Terpening Insurance Agency, Inc. |  CA Lic# 0G47857
Blue Cross of California is an independent licensee of the Blue Cross Association. The Blue Cross name and symbol are registered service marks of the Blue Cross Association.

Insurance Home | Blue Cross | Blue Shield | Health Net | Aetna | Kaiser

Applications | Providers | Resources | Contact Us | About Us | Privacy Policy | Site Map